เกี่ยวกับ NAT-COCO


กลุ่มผลิตภัณฑ์ Nat Coco ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 ด้วยความหลงใหล การดูแลตัวเองด้วยสารจากธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี สรรสร้างผลิตภัณฑ์ ด้วยความรู้ความชำนาญ โดยเลือกนำเอาพืชพรรณที่มีคุณประโยชน์และปราศจากสารเคมี คือมะพร้าว พืชเศรษฐกิจที่น่าภาคภูมิใจของไทย มาผสานกับการดูแลตนเองอย่างองค์รวมแบบอายุรเวทของอินเดียที่เป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงสวยงามเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นการแพทย์ในแบบป้องกันโรคในแนวธรรมชาติ ให้มีภาวะจิตใจที่สมดุล มีสุขภาพที่ดี และสุขสบายตามธรรมชาติ กับร่างกายและจิตใจเพื่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์

Nat Coco ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์หลากหลายวงการอุตสาหกรรมอาหาร เภสัชกรรม นักวิชาการ การตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการผลิต จากพื้นฐานของบริษัทฟู้ดเทคโนโฟกัส จำกัด ที่มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การผลิตและจัดจำหน่าย รวมถึงการให้บริการจัดทำระบบบริหารและการจัดการต่างๆ ในการผลิตและควบคุมคุณภาพ อาทิเช่น ระบบ GMP/HACCP, BRC และ อื่นๆ

เราจีงให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างสูง โดยผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของสินค้า อย่างแท้จริง